aktualności - Kancelaria Brokerska Notum

Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI

Wkrótce Komisja Nadzoru Finansowego rozpocznie prace nad stworzeniem tabeli precyzującej wysokość odszkodowania w przypadku komunikacyjnej szkody osobowej. Został już powołany zespół mający za zadanie opracowanie tabeli i umiejscowienie jej w polskim prawie. W jego skład weszli przedstawiciele ministerstw sprawiedliwości i finansów, sędziowe, lekarze orzecznicy oraz reprezentanci ubezpieczycieli.
Adam Uszpolewicz, prezes Avivy, obawia się, że bez uregulowania kwestii szkód osobowych w Polsce powtórzy się sytuacja z Wielkiej Brytanii, gdzie ów segment wymknął się spod kontroli, co doprowadziło do ostrego wzrostu cen polis komunikacyjnych.

transport rannego
linia
monety wraz długopisami
Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia zabezpieczenie finansowe w sytuacji czasowej lub trwałej niezdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu, powstałej na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Ubezpieczenie to kierowane jest do:

  • osób prowadzących własną działalność gospodarczą,
  • osób wykonujących wolny zawód,
  • osób na kontraktach, w tym lekarzy,
  • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Zapraszamy. Kontakt   telefon
linia
wypadek
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wspólnie uruchomiły nowy serwis internetowy WypadekbezOC.eu. Platforma ma pomóc Polakom poszkodowanym za granicą przez nieubezpieczonych sprawców w znalezieniu informacji, gdzie zgłosić szkodę. W poszczególnych krajach zasady postępowania po wypadku ze sprawcą bez ważniej polisy OC są bowiem zróżnicowane.
Przy korzystaniu z serwisu wystarczy podać nazwę państwa, w którym doszło do zdarzenia oraz kraj nieubezpieczonego sprawcy (na podstawie tablic rejestracyjnych). WypadekbezOC.eu udzieli informacji na temat instytucji, do których należy zwrócić się po ewentualne odszkodowanie.
Wróć do spisu treści