Ubezpieczenia mieszkań i domów - Kancelaria Brokerska Notum

Przejdź do treści

UBEZPIECZENIE DOMÓW I MIESZKAŃ

Poniżej przedstawiamy specjalnie przygotowaną ofertę na ubezpieczenie domów i mieszkań charakteryzującą się szerokim zakresem ochrony oraz atrakcyjną składką.  


wnętrze mieszkania
UBEZPIECZENIE MIENIA
UBEZPIECZENIE SZYB
W ramach ubezpieczenia mienia możemy ubezpieczyć: mieszkanie, dom (również w stadium budowy), ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia, obiekty małej architektury (np.altany, bramy wraz z siłownikami) m.in od następujących zdarzeń:

kleks ognia i innych zdarzeń losowych,
kleks kradzieży z włamaniem i rabunku, 
kleks uderzenia pioruna,
kleks wybuchu,
kleks huraganu,
kleks gradu,
kleks deszczu nawalnego,
kleks naporu śniegu lub lodu,
 zalania,
 upadków drzew i masztów

Ubezpieczeniem od stłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia możesz objąć:

kleks szyby okienne i drzwiowe,
kleks lustra, witraże, 
kleks ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze,

                         okno

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem czynności życia prywatnego przez Ciebie lub Twoich bliskich, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe, np. zalanie sąsiada, wybicie szyby przez dziecko podczas gry w piłkę itp. 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia poniższego formualarza celem poznania szczegółowej oferty lub zachęcamy do kontaktu z Nami telefon odnośnik do kontaktu

TAK
NIE
Tip
30%
50%
100%
Tip
 alarm z powiadomieniem do firmy ochroniarskiej
 alarm w miejscu ubezpieczenia
 drzwi antywłamaniowe
Wróć do spisu treści