o nas - Kancelaria Brokerska Notum

Przejdź do treści

O NAS

Kancelaria Brokerska Notum zatrudnia licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych z wieloletnim doświadczeniem
zdobytym na rynku ubezpieczeniowym.

 
Oferujemy pełną obsługę podmiotów gospodarczych oraz instytucjonalnych w zakresie zarządzania ryzykiem
oraz obsługi ubezpieczeń, zapewniając pomoc w analizie i doborze ochrony ubezpieczeniowej.

 
Dysponujemy bogatym doświadczeniem w optymalizowaniu programów
ubezpieczeniowych, co przekłada się zarówno na wymierne korzyści finansowe jak i zakres ochrony dostosowany
do potrzeb i wymagań Klienta.

Poza doświadczeniami lokalnymi      mamy nieograniczone możliwości pozyskiwania know-how
poprzez      wyspecjalizowane departamenty największego brokera w Polsce – Gras Savoye      Polska Sp. z o.o., którego reprezentujemy na rynku lubelskim i      podkarpackim.
Mamy dzięki temu możliwość przedstawienia Klientowi      niestandardowych rozwiązań.ZAKRES USŁUG

mężczyzna przy laptopie
Analiza i ocena ryzyk występujących u Klienta
Opracowanie programu
ubezpieczeniowego
Analiza potrzeb ubezpieczeniowych
kobieta przy laptopie
Porównanie ofert ubezpieczeniowych i prezentacja ich w jednolitej formie
Udzielenie rekomendacji z pozostawieniem 
ostatecznej decyzji Klientowi
tablet z książką
Nadzór nad terminami płatności
Nadzór nad likwidacją
powstałych szkód
lotnisko
Stała opieka przez cały okres ubezpieczenia
otwarta książka przy laptopie
Przygotowanie wniosków oraz dostarczenie polis
Prowadzenie procedury odwoławczej
w przypadku zaniżenia bądź odmowy 
odszkodowania
stół z krzesłami
Nadzór nad terminami ekspiracji polis
Audyt posiadanych
ubezpieczeń

KORZYŚCI

Dzięki korzystaniu z usług naszej Kancelarii uzyskujecie Państwo:

kleks oszczędność czasu pracowników lub władz firmy koniecznego na przygotowanie programu ubezpieczeniowego,

kleks obniżenie lub utrzymanie kosztów ubezpieczenia przy jednoczesnym lepszym zabezpieczeniu ryzyk,

kleks dostęp do szerokiej wiedzy, wynikającej ze specjalizacji i doświadczenia,

kleks wykorzystanie siły przetargowej brokera w relacjach z ubezpieczycielami
kawiarnia
kleks Kancelaria Brokerska reprezentuje interesy swojego Klienta  wobec Towarzystw Ubezpieczeniowych, w odróżnieniu od  Agenta, który reprezentuje interesy wybranego Zakładu Ubezpieczeń.

kleks Wszystkie usługi Kancelarii są dla Klienta bezpłatne!!!
Wróć do spisu treści