polityka przetwarzania danych - Kancelaria Brokerska Notum

Przejdź do treści

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH


Kancelarii Brokerskiej Notum Sp. z o.o.
 
 
 
1.    Administrator Pana/Pani danych.
 
Administratorem jest Kancelaria Brokerska Notum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,
ul. Inżynierska 5 lok.214 20-484 Lublin.
 
 
2.    Zakres przetwarzanych Pana/Pani danych.
 
Przetwarzamy Pana/Pani podstawowe dane osobowe dobrowolnie przez Pana/Panią podane. Poniżej przedstawiamy maksymalny zakres danych:
 
 
·         imię i nazwisko,
 
·         nr PESEL,
 
·         data urodzenia,
 
·         płeć,
 
·         adres zamieszkania,
 
·         adres do korespondencji,
 
·         numer telefonu,
 
·         adres e-mail,
 
·         numer NIP (numer identyfikacji podatkowej),
 
 
3.    Cel przetwarzania danych.
 
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku
o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486), m.in. doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych lub udzielaniu pomocy
w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych
i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie powstaje konieczność przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (Art. 6 ust.1 lit. c RODO).
 
 
4.    Przekazywanie danych poza UE.
 
Pana/Pani dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.
 
 
5.    Podmioty, którym mogą być przekazywane Pana/Pani dane.
 
Pana/Pani dane mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń działających w formie spółki akcyjnej, w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziałom zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Ponadto innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania informacji w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.
 
 
6.    Okres przetwarzania danych osobowych.
 
Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.
 
 
7.    Dobrowolność podania danych.
 
Korzystanie z usług Kancelarii Brokerskiej Notum Sp. z o.o. jest dobrowolne jednak ze względu na wymagania wymienione w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń zmuszeni jesteśmy do przetwarzania Pana/Pani danych. Brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przedstawienia ofert ubezpieczenia. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, nie podanie tych danych nie będzie skutkowało odmową w realizacji celów wskazanych w punkcie 3.
 
 
8.    Pana/Pani prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 
Kancelaria Brokerska Notum Sp. z o.o. zapewnia następujące prawa:
 
·         do dostępu do danych ich sprostowania lub uzupełnienia,
 
·         do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 
·         do cofnięcia zgody w każdym czasie,
 
·         do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 
 
W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy nas poinformować korzystając z telefonu, poczty e-mail lub osobistej wizyty.
Wróć do spisu treści