Ubezpieczenia turystyczne - Kancelaria Brokerska Notum

Przejdź do treści

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

W przypadku wyjazdów za granicę, gorąco zachęcamy do wykupienia ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia, transportu do kraju, kosztów ratownictwa, zniszczenia bagażu. Szczegóły poniżej:


Malediwy
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA
W przypadku nagłego zachorowania lub wypadku, ubezpieczenie pozowoli na pokrycie następujących kosztów:

kleks pobytu i leczenia w szpitalu w tym zabiegi i operacje,
kleks wizyt lekarskich, 
kleks badań pomocniczych zleconych przez lekarza,
kleks zabiegów ambulatoryjnych, lekarstw i środków opatrunkowych,
kleks transportu do odpowiednich placówek medycznych lub do kraju,
kleks leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych,


muszelka
luneta
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
Poza kosztami leczenia, ubezpieczenie zapewnia m.in:

kleks pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa,
kleks transport ciała do kraju, 
kleks usługi informacyjne,
kleks dosłanie niezbędnych rzeczy,
kleks zakwaterownie na czas rekonwalescencji ,
kleks wizyta osoby bliskiej,
kleks pomoc tłumacza,
kleks pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży


UBEZPIECZENIE BAGAŻU
Ubezpieczeniem może zostać objęty również bagaż w czasie podróży m.in od:

kleks kradzieży lub rabunku
kleks zniszczenia, 
kleks zakupu niezbędnych przedmiotów w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu,bagaże podróżne
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
UBEZPIECZENIE OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim.
W przypadku wypadku, np złamania ręki, nogi, skręcenia kostki, wypłacane jest odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia poniższego formualarza celem poznania szczegółowej oferty lub zachęcamy do kontaktu z Nami
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
Wróć do spisu treści